Mikä on Tiedesirkus aiemmin?

Tiedesirkus on Heurekan rakentama vuorovaikutteinen tiedenäyttely ja tiedeteatteriesitys. Se on tarkoitettu erityisesti niille kouluille, joista on pitkä matka tiedekeskukseen.

Tiedesirkus tukee ensisijaisesti peruskoulun 5. ja 6. luokan tiedeopetusta, mutta soveltuu hyvin myös peruskoulun yläluokkien oppisisältöihin. Hankkeeseen osallistuminen tukee koulujen opetussuunnitelmien ja aihekokonaisuuksien mukaista oppimista ja lisää oppimismotivaatiota.

Tiedesirkus luo innostavia oppimiselämyksiä. Se koostuu Heurekan oppaiden antamasta tiede-esityksestä ja vuorovaikutteisesta näyttelystä. Aiheiden opiskelua ja kokeellista oppimista voidaan jatkaa koululla Heurekan tuottamien tehtävien parissa.

Tiedesirkus toimii myös opettajien jatkokoulutusareenana. Heurekan oppaat ja kiertuepaikkakunnan opettajat voivat jakaa kokemuksiaan parhaista kokeellisista opetusmenetelmistä interaktiivisessa koulutustilaisuudessa.

Aihealueet

Heurekan Tiedesirkus
Kuvalähde: karjalainen.fi

Tiedesirkus valottaa maailmankaikkeuden ja elämän rakennetta vauhdikkaan tiede-esityksen ja näyttelyn avulla. Esitettävät asiat on valittu niin, että oppilas voi ilman edeltäviä opintoja seurata esitystä ja tutkia näyttelykohteita. Esityksen sisältö tukee etenkin fysiikan opetussuunnitelman toteutumista kouluissa.

Tiedesirkuksen oppaan pitämä tiede-esitys ja näyttelykohteet tukevat toisiaan sisällöllisesti. Tiede-esityksessä oppilaat pääsevät tutustumaan mm. atomien toimintaan. Ideana on seurata happiatomin kiertokulkua erilaisten kokeiden avulla. Tiede-esityksen jälkeen oppilaat tutustuvat oppaiden johdolla kahdeksaan näyttelykohteeseen. Kohteiden keskeisenä teemana on suuresta pieneen eli makromaailmasta mikromaailmaan, ja seikkailijana aiheeseen johdattelee jo tiede-esityksestä tuttu happiatomi.

Näyttelykohteet jakautuvat biologian, fysiikan ja psykologian alueisiin. Biologian kohteet syventävät jo koulussa opittua tietoa ihmisen rakenteesta ja toiminnasta. Psykologian kohteet valottavat aivojen toimintaa erilaisten illuusioiden avulla. Fysiikan kohteissa tutustutaan mekaniikan perusteisiin sekä paineeseen ja kitkavoimaan. Ohjelmassa syvennetään alakoulun opetussuunnitelman mukaisia tietoja. Tiedesirkus ei tarjoa valmista ”oikeaa” tietoa, vaan esittelee ristiriitoja, joihin tutkijat törmäävät oikeassa elämässään. Esitys ja kahdeksan kohdetta esittävät samasta ilmiöstä useita eri tulkintoja.

Aikataulu

Tiedesirkus on liikkeellä koko lukuvuoden. Se pyritään pitämään viikon yhdessä paikassa, jolloin myös lähikuntien oppilaat voivat osallistua esitykseen. Tiede-esitys kestää noin 20 minuuttia, jonka jälkeen tutustutaan kohteisiin. Kokonaisuus kestää noin tunnin. Tiedesirkuksessa voi vierailla kerrallaan 64 henkeä ja päivän aikana siis noin 200 oppilasta opettajineen.

Tiedesirkus kulkee läpi Suomen ainakin kahden lukuvuoden ajan syksystä 2009 alkaen, erikseen sovittavan kiertuesuunnitelman mukaisesti.

Theme: Overlay by Kaira